Kontakt
Obecní úřad Kuňovice
Kuňovice 7
257 65 Kuňovice
Telefon : 725 021 666

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání kom. odpadu

OZV omístním poplatku