Kontakt

Obecní úřad Kuňovice
Kuňovice 7
257 65 Kuňovice
Telefon : 725 021 666

Lhůty

 • poskytnutí informací – do 15 dnů od přijetí žádost
 • rozhodnutí o odmítnutí žádosti – do 15 dnů od přijetí žádosti
 • odkázání na zveřejněnou informaci – do 7 dnů
 • vyzvání žadatele k doplnění žádosti – do 7 dnů od přijetí žádosti, pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena
 • vyzvání žadatele k upřesnění žádosti – do 7 dnů od přijetí žádosti, pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta
 • odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu – do 7 dnů
 • prodloužení lhůty ze závažných důvodů – o 10 dnů
 • podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • předložení odvolání nadřízenému orgánu – do 15 dnů ode dne doručení odvolání
 • vyřízení odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání
 • podání stížnosti – do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace
 • předložení stížnosti nadřízenému orgánu – do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti
 • rozhodnutí o stížnosti – do 15 dnů od předložení