Obecní Úřad

Sdělení Vlašim

Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim

qdatovka_Fa5608_oznxmenx_vexejnx_konzultace

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Veřejná vyhláška – les

Veřejná vyhláška les

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1-2019 – schváleno 20.3.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření BENE-BUS

Zpráva auditora 2018

Návrh závěrečný účet za rok 2018 BENE-BUS

Závěrečný účet 2018

Neznámí vlastník

Neznámí vlastníci Neznámí vlastníci

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Vyhláška provoz na komunikacích

Záměr na odkup pozemku

CCI19022019