Obecní Úřad

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO BENE-BUS

fin 12 příloha 12 rozvaha 12 výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017

Závěrečný účet BENE-BUS návrh

Závěrečný účet 2017

Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

553933740_0_přechodná_úprava_OOP_ORP_Vlašim-1

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Oznámení

Oznámení o konání voleb

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Veřejná vyhláška

537167315_0_havárie_mostu_Čechtice_Jeníkov

Rozpočtové opatření č.6/2017

Rozpočtové opatření 6-2017-úprava rozpočtu – schváleno 29.12.2017

Úprava rozpočtového výhledu 2016 – 2020 -schváleno 29.12.2017

rozp.výhled 2016-2020-úprava schv.29.12.2017

Schválený rozpočet 2018

Schválený rozpočet r.2018 – schv.29.12.2017

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB