Úřední deska

Návrh Rozpočtový výhled 2022 – 2024 obec

Návrh Rozpočtový výhled 2022-2024 obec

Návrh rozpočtu na rok 2022 obec

Návrh Rozpočtu pro rok 2022 obec

Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy

Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy nádrž Švihov na Želivce

111_OOP_zmena_OPVZ_VN_SVIHOV

Návrh rozpočtu na rok 2022 Mikroregion Želivka

Návrh rozpočtu 2022

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání kom. odpadu

OZV omístním poplatku

Obecně závazná vyhláška o stanovení obec. systému odpadového hospodářství

OZV o stanovení odpadového hospodářství

Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise

Oznámení

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle vol okrsků

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy nádrž Švihov

navrh_zmena_OPVZ_VN_Svihov