Úřední deska

Veřejná vyhláška rozhodnutí

stavební_povolení

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

VolbyVolby

Veřejná vyhláška FU

Vyhláška FU

První zasedání volební komise

První zasedání

Sdělení Vlašim

Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim

qdatovka_Fa5608_oznxmenx_vexejnx_konzultace

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Veřejná vyhláška – les

Veřejná vyhláška les

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1-2019 – schváleno 20.3.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření BENE-BUS

Zpráva auditora 2018