Úřední deska

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Zpráva o výsl. přezk. hosp.obce 2017 závěrečný účet 2017-návrh výkazy 12-2017

Finanční úřad

Veřejná vyhláška Fin úř. Finanční úřad

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO BENE-BUS

fin 12 příloha 12 rozvaha 12 výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017

Závěrečný účet BENE-BUS návrh

Závěrečný účet 2017

Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

553933740_0_přechodná_úprava_OOP_ORP_Vlašim-1

Rozpočtové opatření č.1 – 2018

Rozpočtové opatření 1-2018 – schválené

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Oznámení

Oznámení o konání voleb

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Veřejná vyhláška

537167315_0_havárie_mostu_Čechtice_Jeníkov

Rozpočtové opatření č.6/2017

Rozpočtové opatření 6-2017-úprava rozpočtu – schváleno 29.12.2017