Kontakt

Obecní úřad Kuňovice
Kuňovice 7
257 65 Kuňovice
Telefon : 725 021 666

Měsíční archivy: Prosinec 2022

Umístění stanovišť pro drive-in hlasování

Umístění volebních stanovišť – drive-in

Rozpočtový výhled 2023-2026 schválený

rozpočtový výhled 2023-2026 schválený 28.12.2022 (1)

Rozpočet obec Kuňovice – schválený

schválený rozpočet r.2023 – schváleno 28.12.2022

Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření 4-2022, schváleno 28.12.2022

Oznámení o místě a čase konání voleb

Oznámení o místě konání voleb

Rozpočet DSO MaKVaK

Rozpočet -DSO schválený 2023

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení

Rozpočtový výhled – návrh

rozpočtový výhled 2023-2026 návrh

Rozpočet obec Kuňovice – návrh

rozpočet r.2023 – návrh

Návrh rozpočtu DSO MaKVaK

Rozpočet DSO- návrh 2023