Kontakt
Obecní úřad Kuňovice
Kuňovice 7
257 65 Kuňovice
Telefon : 725 021 666

Rozpočtové opatření č 4 – úprava rozpočtu r. 2018 – schváleno OZ dne 28.12.2018

Rozpočt. opatření č. 4 – úprava rozpočtu-schv.28.12.2018