Kontakt
Obecní úřad Kuňovice
Kuňovice 7
257 65 Kuňovice
Telefon : 725 021 666

Rozpočtové opatření č. 2 – schválené OZ dne 19.5.2018

Rozpočtové opatření č. 2-2018 – schváleno 19.5.2018