Úřední deska

Mikroregion Želivka – Návrh rozpočtu na rok 2019

Navrh rozpoctu 2019

Bene-bus

Návrh rozpočtu 2019 Střednědobý výhled

Usnesení o volbě 2018

Usnesení o volbě 2.11.2018

Územní plán

ÚP Kuňovice text 092018 OOP ÚP Kuňovice text odůvodnění 092018 OOP 2 HV 092018 OOP_1_2018 ÚP

Ustavující zasedání

Ustavující zasedání

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Výsledky voleb

Opatření obecné povahy ÚP Kuňovice

OOP_deska

Rozpočtové opatření č.3 – schváleno OZ dne 1.10.2018

Rozpočt.opatření č.3-schv.1.10.2018

Oznámení o době a místě konání voleb

První zasedání volební komise

volby