Úřední deska

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1-2019 – schváleno 20.3.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření BENE-BUS

Zpráva auditora 2018

Návrh závěrečný účet za rok 2018 BENE-BUS

Závěrečný účet 2018

Neznámí vlastník

Neznámí vlastníci Neznámí vlastníci

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Vyhláška provoz na komunikacích

Záměr na odkup pozemku

CCI19022019

Rozpočtový výhled 2019 – 2023 schváleno OZ dne 28.12.2018

Rozpočt.výhled 2019-2013-schv.28.12.2018

Rozpočtové opatření č 4 – úprava rozpočtu r. 2018 – schváleno OZ dne 28.12.2018

Rozpočt. opatření č. 4 – úprava rozpočtu-schv.28.12.2018

Schválený rozpočet 2019

rozpočet 2019

Rozpočtový výhled 2019 – 2023 – Návrh

rozpočtový výhled 2019-2023 I